CARITA

Carita er en meget eksklusiv antiage hudpleie-, kropps­pleie og solserie. Alle Carita-produkter motvirker aktivt hudald­ring, samtidig som huden balan­seres og pleies. Carita-produk­tene baserer seg på det mest avan­serte av plante­ba­serte ingre­di­enser, utviklet i et samar­beid mellom to av verdens ledende hudpleie­la­bo­ra­to­rier. Produk­tene inne­holder en rekke effek­tive plante­tek­no­lo­giske komplekser som er unike for Carita.

Carita tilbyr unike behand­linger for ansikt (for ulike hudtyper), kropp og hår som omfatter eksep­sjo­nelle og dypt­vir­kende produkter og teknikker. Det spesi­elle Ideal Pro-Lift appa­ratet i Carita-behand­lin­gene effek­ti­vi­serer behand­lin­gene ytter­li­gere, og sørger for umid­del­bare resul­tater.

Carita selges kun gjennom selek­tivt utvalgte hudpleie­sa­longer og Spa, samt enkelte eksklu­sive parfy­me­rier med fagper­soner. Hos alle Carita-forhand­lere får du kjøpt produkter selv om du ikke tar behand­linger. Samtidig får du god service og faglig veiled­ning.

CARITA

Carita er en meget eksklusiv antiage hudpleie-, kropps­pleie og solserie. Alle Carita-produkter motvirker aktivt hudald­ring, samtidig som huden balan­seres og pleies. Carita-produk­tene baserer seg på det mest avan­serte av plante­ba­serte ingre­di­enser, utviklet i et samar­beid mellom to av verdens ledende hudpleie­la­bo­ra­to­rier. Produk­tene inne­holder en rekke effek­tive plante­tek­no­lo­giske komplekser som er unike for Carita.

Carita tilbyr unike behand­linger for ansikt (for ulike hudtyper), kropp og hår som omfatter eksep­sjo­nelle og dypt­vir­kende produkter og teknikker. Det spesi­elle Ideal Pro-Lift appa­ratet i Carita-behand­lin­gene effek­ti­vi­serer behand­lin­gene ytter­li­gere, og sørger for umid­del­bare resul­tater.

Carita selges kun gjennom selek­tivt utvalgte hudpleie­sa­longer og Spa, samt enkelte eksklu­sive parfy­me­rier med fagper­soner. Hos alle Carita-forhand­lere får du kjøpt produkter selv om du ikke tar behand­linger. Samtidig får du god service og faglig veiled­ning.