Full Group Horizontal

ZO Skin Health og ZO Medical

Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby produkter og behand­linger fra ZO Skin Health og ZO Medi­cals. Dette er produkter utviklet av Dr Zein Obagi under konseptet «hudhelse» som ble etab­lert for mer enn 30 år siden.

Bestill time på telefon eller nett

22 46 88 50

BESTILL TIME

Med ZO Skin Health har Dr Obagi videre­ut­viklet sitt arbeid med «hudhelse» og skapt den neste gene­ra­sjon av tera­peu­tiske kremer og behand­linger.

Dr Obagi har utviklet et spekter av tera­peu­tiske behand­linger som kan anvendes uavhengig av hudtil­stand, alder, kjønn og etni­sitet. Basert på den nyeste tekno­lo­gien innen hudbe­hand­ling, biotek­no­lo­giske komplekser, stam­celle-kompo­nenter fra planter og fler­funk­sjo­nelle leve­rings­sys­temer, har disse produk­tene og hudpro­grammer blitt opti­ma­li­sert for å dekke dine behov for god hudhelse.

Hos Oslo Hudpleieklinikk tilbyr vi behandlinger for disse hudtilstandene og hudproblemene:

  • Pigment­flekker
  • Rynker og fine linjer
  • Arr
  • Store porer
  • Redu­sert spenst og elasitet
  • Kviser / Acne
  • Grå og sliten hud
  • Ujevn hudover­flate
  • Solskadet hud

ZO Skin Health System er et effek­tivt hudpro­gram som kan brukes alene i din daglige hudpleie. Har huden din behov for forsterk­nings­be­hand­linger utfører våre dyktige hudte­ra­peuter og kosme­tisk derma­to­lo­giske syke­pleiere skred­der­sydde behand­linger med ZO sine produkter.

Ved oppstart med Dr Obagi ZO Skin Health System får du et indi­vi­duelt tilpasset program satt opp av en av våre behand­lere. Vi ønsker deg velkommen til Oslo Hudpleie­kli­nikk for å høre mer om hvordan du kan bruke ZO Skin Health System.

Bestill time på telefon eller nett

22 46 88 50

BESTILL TIME