Bli kvitt overflødig hud på en time

Har du gått ned i vekt og føler at huden er blitt for stor? Med V-Soft Lift kan kan du fjerne over­flødig hud i ansiktet på en time og så dra tilbake på jobb etterpå.

Joel-Touma.jpg

Høy kompetanse på behandling av løs hud

Dr Joel Touma er master­tra­iner innen denne teknikken og blandt få med solid kompe­tanse på dette i Norge. Teknikken kan utføres for å minske over­flødig hud på enkelt­om­råder som under hake, munn­viker, løfte bryn og så videre, eller på hele ansiktet. Og selv med full behand­ling trengs ingen hviletid og du kan gå direkte på eller ut med venner etterpå.

Med V-Soft Lift vises resultatet raskt

Du ser raskt resul­tatet at av V-Soft Lift-behand­lingen. Alle­rede med en gang vil huden se stram­mere ut. Etter to måneder og senere vil resul­tatet se enda bedre ut.

Trygg metode

V-Soft Lift utføres med sterile suturer av kirgurisk kvalitet og er vevsvenn­lige, biokom­pa­tible og hypo­al­ler­gene. De samme type suturer brukes i tradi­sjo­nell kirurgi for å holde sammen hud, indre organer, blodkar og annet vev. Metoden er utviklet av svenske InjectA­ca­demy som er ledende på nye behand­lings­former i skjønn­hets­mar­kedet.

Etterbehandling

Behand­lingen varer lenge og vi anbe­faler etter­be­hand­ling etter 24 måneder. Sammen med Dr Joel Touma har vi utført denne behand­lingen i et år nå og våre kunder er veldig fornøyde.
Finn ut om dette er noe for deg. Dr Joel Touma gir deg gratis konsul­ta­sjon.

Bestill time eller konsultasjon

Klinikk: Sentrum
Eller ring 22 46 88 50
BESTILL BEHANDLING ELLER GRATIS KONSULTASJON