Stylage er tredje gene­ra­sjons hudfiller og den mest moderne hudfil­leren på markedet. Stylage produ­seres i Frank­rike av Labo­ra­t­oires Vivacy. Forsk­nings­teamet med blandt annet Estelle Piron och Guy Vitaly har mer enn
15 års erfa­ring i utvik­ling av hudfil­lers.

Det finnes flere lignende produkter på markedet i dag er feks Juva­derm og Restylane. Stylage er paten­tert og andre kan derfor ikke kopiere de spesi­elle og gode egen­ska­pene.

FAST TILBUD BEHANDLINGER!
20% på sprøyte nr. 2 med samme behand­ling.
50% på hver 5. sprøyte uavhengig av behand­ling.

Hudfil­lere er basert på hyaluron­syre, som også finnes naturlig i huden.
Stylage er den eneste filleren med mannitol, en naturlig antio­xi­dant som
redu­serer hastig­heten på nedbryt­ningen av filleren, samt gir mindre hevelse
etter behand­lingen.

Stylage brukes i kosme­tisk behand­linger av fine linjer, rynker og arr. Den er volum-økende og kan også brukes til å forstørre og even­tuelt model­lere feks lepper, kinn og hake. Behand­lings­om­rå­dene er ansikt, hals, bryst­parti og hender.

Stylage gis som injek­sjoner med en svært tynn nål. Behand­lingen tar fra 10–30 minutter avhengig av hvilke områder som skal behandles. Det er ikke spesielt smerte­fullt, men mange ønsker en lett bedø­velse med Emla krem.

Det er svært lite bivirk­ninger til behand­lingen, men det kan oppstå små blåmerker ved innstikk­stedet, lett hevelse og ømhet. Dette går over i løpet av noen dager.
Små kuler i under­huden kan oppstå, de synes ikke, men kan føles. Dette er svært sjel­dent og forbygges ved lett masse­ring av området i noen dager etter behand­ling.

Behand­lin­gene gir umid­delbar effekt og lang­va­rige resultat uten at det er perm­a­nent. Varig­heten er ca 9 – 12 måneder, men kan variere litt fra person til person.

 

(fra syke­plei­er­kli­nikken)