Hver sommer dukker den samme diskusjonen opp i media:

•  vi beskytte oss med SPF?
• Hvilket solfilter er best?
• Hvor mye må en solkrem koste?
• Hvor høy SPF må vi bruke?
• Og ikke minst – får vi D-vita­min­mangel av å bruke høy SPF?

La oss på det siste punktet i denne omgang: Er det virkelig slik at du må velge mellom SPF eller påfyll av D-vitamin?

Når kroppen utsettes for sollys, dannes det D-vita­miner i kroppen. D-vitamin er viktig fordi det hjelper kroppen å ta opp kalk, som er nødvendig for knokler og muskler.

Mangel på D-vitamin øker risi­koen for bein­skjørhet og kan gi muskel­smerter og svake muskler. Hvor mye D-vitamin som dannes i kroppen er avhengig av hvor sterk solly­sets UVB-strå­ling er.  Det er et faktum at solkremen imid­lertid ikke beskytter hundre prosent mot solen, fordi en del av strå­lingen alltid trenger inn i huden.

Spørs­målet er om den strå­lingen som slipper gjennom solkremen er nok til at det frem­deles dannes D-vitamin?

Det hevdes at hvis man bruker mer enn faktor åtte, og bruker solkremen riktig – altså bruker den mengden man skal – så dannes det ikke D-vita­miner i huden.

En aust­ralsk og en ny dansk under­sø­kelse viser, derimot, at personer som angir at de bruker solfaktor regel­messig, ikke har mindre D-vitamin i blodet enn andre – snarere litt høyere. Og det kan ha flere forkla­ringer: De som angir at de bruker solkrem hver dag i denne under­sø­kelsen, angir også at de har et høyere inntak av D-vitamin i tablett­form og spiser mer fet fisk. Hvis du, i tillegg, er bare en halv time i solen uten solkrem på armene, beina eller ansiktet, så dannes det massevis av D-vitamin, forteller fors­kerne.

Dette temaet har du sikkert lest om tidli­gere.  I mine øyne er dette et hårrei­sende spørsmål! Vi snakker om å beskytte oss mot en dødelig sykdom som forår­sakes av solens stråler. Norge ligger på topp når det gjelder antall hudkreft­til­feller pr. år. Vi danker ut land som har vesentlig mer sol enn oss.  Det er ikke snakk om enten eller, men «ja takk, begge deler»!. I denne saken er det viktig å ta egne valg. Vær kritisk når slikt publi­seres, det tar sjelden for seg alle sider av en sak.

Jeg speku­lerer i hvem som setter i gang slike disku­sjoner hvert år. Hvem har inter­esse av å veilede forbru­kere i feil retning? Er det ikke åpen­lyst at noen tjener på dette?

Beautiful Caucasian female teenage having fun on South Beach jumping into the air wearing a swimsuit

Hvordan velge begge deler?

Ingen må velge bort viktig beskyt­telse. Jeg er ikke tilhenger av å lure forbru­kere, men å veilede riktig.  Jeg bruker høy SPF hele året, sammen med D-vitamin tilskudd og sunt kost­hold og har aldri vist tegn på D-vitamin mangel. Beskytt huden slik at du ikke er i fare for hudkreft. Og sørg samtidig for at du får i deg D-vitamin fra andre kilder enn solen: For eksempel gjennom matvarer som fisk, kjøtt, egg og melke­pro­dukter. Særlig fet fisk som sild og laks er gode kilder til D-vitamin. Ta gjerne tilskudd og D-vitamin hele året. Det kan også kombi­neres med Omega 3,6 og 9. Da vil du være beskytte og samtidig få dekket ditt behov for D-vitamin.

Sommer­hilsen fra Anki /Oslo Hudpleie­kli­nikk!
7083ny