HAR DU TØRR VINTERHUD?

Modell__under_behandlinger-web.jpgKulde ute og varme inne og stadige skifter i tempe­ratur gjør hudbar­rieren svært sårbar for tap av fuktighet. Den tørre følelsen skyldes at den tynne hudbar­rieren er blitt svekket av hyppige tempe­ra­tur­end­ringer og mister evnen til å beskytte huden i dypere lag mot fukttap. Resul­tatet blir da tørr og glansløs hud som vi gjerne omtaler som «gusten vinterhud». Kombi­na­sjonen av kaldt vintervær og varme inne­tem­pe­ra­turer fører også til at porene utvides, det blir lettere sorte prikker og make-upen sitter dårli­gere på. Huden blir også  blank og oljete utover dagen til tross for at den føles tørr ut.

Selv­føl­gelig kan det hjelpe med hjem­me­pe­eling og å legge en maske, men det gjør liksom ikke susen!

BLI KVITT TØRR OG TRETT VINTERHUD

Dr. Chris­tina Shrammek har utviklet en aner­kjent peel for klinikk­be­hand­ling, Green Peel. Dette er en naturlig peeling med urter som utføres av en av våre dyktige hudte­ra­peuter og kosme­tiske syke­pleiere. Du behandles først med Dr. Shram­meks Green Peel før behand­leren legger en repa­re­rende maske som nærer huden din.
Resul­tatet synes umid­del­bart, en glødende og frisk hud. Følg opp med Dr. Shram­meks ampullkur hjemme. Ved Green Peel behand­ling hos Oslo Hudpleie­kli­nikk før 15. februar får du med oppføl­gings­kuren med behand­lingen som en gave fra oss til din hud!

Les mer om de forskjel­lige Green Peel-behand­lin­gene og book time