elektrolyse_hud_oslo.jpgElekt­ro­lyse er en metode som benyttes til å fjernehår fra ansiktet eller kroppen. Dagens medi­sinske elekt­ro­lyse­inn­ret­ninger ødelegger effek­tivt veksten i senter av håret; kjemisk, eller ved hjelp av varme­energi. En meget fin sonde settes inn i hårsekken, elekt­ro­nisk strøm blir deretter påført og håret fjernes med pinsett. Dette er en perm­a­nent hårfjer­nings­be­hand­ling.
En steril­probe benyttes (kastes etter­hver behand­ling). De fleste områder avkroppen kan behandles med elekt­ro­lyse, inklu­dert øyen­bryn, ansikt, skjegg, mage, lår, bryst og ben.
elektrolyse_hud_oslo_for_og_etter.jpg

Oslo Hudpleieklinikk har 25 års erfaring på permanent hårfjerning

Vi benytter verdens mest aner­kjente apparat for elekt­ro­lyse mht perm­a­nent hårfjer­ning. Det er vanligvis ingen bivirk­ninger, men noen ganger kan en midler­tidig, svak rødhet i huden fore­komme. Vi gir råd i forhold til dette og kan evt. anbe­fale spesi­fikke kremer som demper rødheten. Varig­heten av hver behand­ling er vanligvis mellom 15 og 30 minutter.. Oppføl­ging vil være nødvendig. Dette er en meget effektiv behand­ling hvor vi oppnår svært gode resul­tater. Våre hud- og fotte­ra­peuter er spesia­lister i elekt­ro­lyse­be­hand­ling – med lang erfa­ring.

Hårfjerning med Elektrolyse eller IPL laser?

Vi vil avdekke for deg hva som er mest hensikts­messig å benytte av IPL system eller elekt­ro­lyse i ditt tilfelle. Snakk med oss om perm­a­nent hårfje­ring.

Bestill time eller konsultasjon

Klinikk: Grüner­løkka
Klinikk: Major­stuen
Klinikk: Sentrum
Eller ring 22 46 88 50
BESTILL BEHANDLING