fotpleie-oslo-hudpleieklinikk

FLOTTE GODE FØTTER

Problemer med føttene er noe som på et eller annet tids­punkt i livet rammer de aller fleste av oss. Hele 80 prosent av plagene skyldes bruk for trange sko, for tette sko, eller over­dreven bruk av høye hæler.

De fleste plagene kan fore­bygges. Regel­messig fotpleie hos en fotte­ra­peut vil kunne behandle og fore­bygge plagene. En Auto­ri­sert fotte­ra­peut har helse­faglig utdan­ning og er spesia­list på alle typer lidelser knyttet til fotens hud, negler, skje­lett og muskler. Den unike helse­fag­lige kompe­tansen på fore­byg­ging av fotplager og oppståtte fotplager sikrer deg en indi­vi­duell behand­ling. I tillegg skal en fotte­rapi­be­hand­ling også gi pleie og økt velvære.

Hva er forskjellen på fotterapeut og fotpleier?

En fotpleier tilbyr velvære og kosme­tisk behand­ling.

En autorisert fotterapeut kan behandle fotlidelser som:

 • Fotsopp
 • Fotvorter
 • Torner
 • Ingrodde negler
 • Neglesopp
 • Hard hud
 • Hudsprekker
 • Beten­nelser

fotterapeuter-oslo-hudpleieklinikk-3

I tillegg gir vi råd om bruk av riktig fottøy og personlig egen­pleie. Vi i Oslo Hudpleie­kli­nikk tar føtter på alvor. Hos oss får føttene dine den pleie og behand­ling som de fortjener – og som kan spare deg for unødige smerter og plager.

Her er våre råd for en sunn fothelse:

 • Bruk riktige sko.
 • Gå regel­messig til auto­ri­sert fotte­ra­peut. Dette for å sikre et profe­sjo­nelt vedli­ke­hold.
 • Vask føttene hver dag. Bruk en mild såpe. Tørk godt mellom tærne da dette er et område hvor soppen trives godt.
 • Smør føttene daglig med en fet fotkrem.
 • Klipp neglene regel­messig. Helst etter vask da de er myke. Følg negle­formen, men ikke la side­kan­tene bli for korte eller for skarpe.
 • Bruk pimpe­stein eller fotfil av sand­papir for å fjerne hard hud.

Bestill time eller konsultasjon

Klinikk: Grüner­løkka
Klinikk: Major­stuen
Klinikk: Sentrum
Eller ring 22 46 88 50