Matis er en komplett plante­ba­sert serie med nyde­lige og effek­tive hud- og kropps­pleie­pro­dukter av aller høyeste kvalitet. Matis skiller seg fra andre serier ved at de velger alt det beste fra naturen, både plante­eks­trakter, plante­oljer, aroma­te­rapi, alger og vita­miner. I tillegg er produk­tene basert på avan­sert plante­tek­no­logi, som i korthet inne­bærer at plante­stoffer bear­beides med avan­serte labo­ra­to­rie­tek­nikker for å utvikle enda mer aktive ingre­di­enser som fort­satt er natur­lige. Her er Matis-labo­ra­to­riet ledende i verden.

Matis er kun å få kjøpt i hudpleie­sa­longer eller spa. Hudte­ra­peuter vil hjelpe deg å velge riktige produkter for akkurat din hud, selv om du ikke tar behand­linger. Matis tilbyr produkter for ansikt, spa/kroppsbehandlinger og sol, samt egen make-up og dufter.

Matis selges i vår klinikk i sentrum.

FINN DIN NÆRMESTE KLINIKK