Det finnes en mengde forskjellige solprodukter på markedet, til like mange forskjellige priser. Hvorfor er prisene så forskjellige og hva velger jeg? Er de dyre solproduktene virkelig så mye bedre?

Som hudte­ra­peut er jeg først og fremst opptatt av å ta vare på huden. Både min egen og resten av fami­liens. Det er her jeg opplever å måtte velge forskjellig, avhengig av behov.

Jeg koster, i likhet med mange av dere, på meg det mest aktive som finnes av hudpleie­pro­dukter og gjør alt jeg kan for å holde aldringen av huden på avstand. Jeg vet at solen står for det meste av hudald­ringen og at UVA strå­lene er der hele året, enten vi er inne eller ute.  Det er ikke nok for meg å «bare» beskytte meg med høy SPF på sommeren. Jeg vil fort­sette behand­lingen av min hud, ikke sette den på pause, eller i verste tilfelle ødelegge alt jeg har oppnådd i løpet av vinteren.  Derfor velger jeg solpro­dukt med høy SPF, som også inne­holder gode anti-age ingre­di­enser, repa­re­rende og fuktig­hets­gi­vende ingre­di­enser og gjerne masse anti­ok­si­danter. Det er begrenset hvor høyt innhold av aktive ingre­di­enser man kan putte i et og samme produkt, men jeg går for det med maksi­malt innhold i tillegg til høy SPF. Jeg bruker gjerne denne solkremen over min daglige og meget aktive dagkrem i tillegg, men dette er for oss avan­serte (eller despe­rate om du ønsker). Jeg er opptatt av resultat og synes det er bort­kastet å inves­tere i gode anti-age kremer resten av året,  hvis jeg skal være gjerrig på solpro­duktet jeg bruker?

Min samboer er ikke fult så hyste­risk som meg. Han vil gjerne beskytte seg med høy SPF, som pleier litt samtidig som den er vann­fast. Han vil smøre seg sjelden. Dette er helt i tråd med hans hudplei­eru­tiner ellers; mini­malt, men effek­tivt. Ikke klis­sete, men gjerne noe som sitter godt. Helst et solpro­dukt som kan brukes til både ansikt og kropp.

Barna våre, som er mellom 8 og 15 år, er naturlig vis ikke så opptatte av dette. Deres prio­ri­te­ring er å bade mest mulig og helst unngå å bli solbrent. Vann­fast solpro­dukt, med SPF mellom 15 og 25, og minst mulig aktive ingre­di­enser foruten litt fuktighet velger jeg til deres hud. De skal beskyttes. Jeg vil inves­tere i deres frem­ti­dige hud, men jeg må også passe på at solpro­duk­tene ikke blir for aktive for barne­huden.

Som med hudpleie ellers er det snakk om hvor mye du vil inves­tere i din hud. Det finnes gode produkter i alle pris­klasser. Noen ingre­di­enser koster mer enn andre. Velger du disse i din daglige hudplei­eru­tine vil jeg abso­lutt anbe­fale å fort­sette med det under solen.

Woman in hat relaxing beside the pool

Hva skal man se etter når man skal kjøpe en virkelig god solkrem som samtidig har pleiende effekter:

En god solkrem skal ha SPF tilpasset den enkelte hudtype. Det er bare et fåtall ingre­di­enser som er godkjent brukt som solfilter; både fysiske og kjemiske. Det viktigste ved valg av solfilter er at det gir god UVA- og UVB-beskyt­telse. Alle godkjent solfiltre er trygge å bruke. Produkter solgt lovlig i Norge inne­holder kun lovlige solfil­tere.

Tilleggs-ingredienser du kan se etter om du vil ha god pleie i solproduktet:

  1. Ingre­di­enser som øker solbe­skyt­telsen eller som gjør at du blir raskere og jevnere brun. Som for eksempel amino­syren tyrosin som øker mela­nin­pro­duk­sjonen.
  2. Anti­ok­si­danter, dvs. ingre­di­enser som fore­bygger hudald­ring ved å beskytte mot frie radi­kaler
  3. Helende og bero­li­gende ingre­di­enser som roer og fore­bygger solbrenthet, soleksem og hudir­ri­ta­sjoner
  4. Fuktig­hets­gi­vende og mykgjø­rende stoffer som bedrer og fore­bygger tørr hud og flas­sing
  5. Ingre­di­enser som gjen­opp­bygger hudbar­rieren og styrker huden
  6. Antirynke-ingre­di­enser og evt. ingre­di­enser mot pigment­for­and­ringer
  7. Ingre­di­enser som styrker cellenes immun­for­svar, motvirker celledød og DNA-skader
  8. Baser som ikke gir sorte prikker eller kviser, men som heller pleier huden

Oslo Hudpleie­kli­nikk har solpro­dukter i alle vari­anter, kom innom for veiled­ning.

Med ønske om sunn soling fra Anki!

7083ny