behandlinger

Oslo hudpleie­kli­nikk har som mål gjennom profe­sjo­nell hudana­lyse å være gode veile­dere og rådgi­vere. Nettopp for at du som bruker skal oppnå best mulig resultat. Du får snakke med behand­lere som har mange års erfa­ring innen sitt felt og som kan sette opp behand­lings­plan etter dine ønsker og behov.

Skinscanning

Dette verk­tøyet bruker vi for å kunne analy­sere din hud så presist som mulig. Dette er et digi­talt kamera som leser huden din i dybden, og gir presise målinger av: Rynke­dybde, fuktig­hets­nivå, pigment­skader, brune flekker, pore­til­stop­pinger og acne- og karspreng­ninger. Som erfarne hudte­ra­peuter kan vi lese og forstå ganske mye av huden ved å se på over­flaten av huden. Men det er også slik at de fleste skader ligger nede i huden, usynlig fra utsiden. Det beste resul­tatet av behand­ling er når du kan behandle i dybden og på over­flaten samtidig. Med Visia digi­tale hudana­lyse kan tera­peuten sette opp ditt person­lige hudpleie­pro­gram mer nøyaktig enn ved å se på huden din på utsiden.

Skincoach

Vi har valgt å bruke beteg­nelsen Skin­coach. Ofte betyr hudte­rapi og hudfor­bed­ring ikke bare hudpleie­be­hand­linger i klinikk. Svært mye av resul­tatet du ønsker å oppnå er avhengig av at du hjem­me­be­handler huden din. Noen av våre tera­peuter har spesial­tre­ning i å analy­sere og lese huden din. Tera­peuten går nøye igjennom huden din, tar digi­tale bilder med vårt Visia System og sammen setter dere opp en plan for hva du skal gjøre med huden din.

En Skin­coach kjenner alle våre hudpleie­se­rier og alle våre behand­linger. I tilegg er en Skin­coach oppda­tert om behand­linger vi ikke kan tilby, og kan henvise deg videre.

 

visia-right-wrinkles

Bestill time eller konsultasjon

Klinikk: Grüner­løkka
Klinikk: Major­stuen
Klinikk: Sentrum
Eller ring 22 46 88 50
BESTILL BEHANDLING ELLER GRATIS KONSULTASJON