Injeksjonsbehandlinger med Restylane, Juvederm, Stylage og Botox

Har du lyst til å prøve injek­sjons­be­hand­ling, men redd for at det skal bli rart og unaturlig?

Sikkert, trygt og naturlig

Våre injek­sjons­be­hand­lere har den erfa­ringen som trengs og jobber mye med forskjel­lige teknikker. Vi har egne eksperter på de forskjel­lige fillerne og holder egne work­shops og kurs med inter­na­sjo­nalt aner­kjente leger. Fore­løpig er Restylane og Juvederm de eneste fillere som er godkjent av FDA.

Hva behandler vi med injeksjoner?

treatments_1_-5tpp_3731

 • Redu­sere smile­ryn­kene
  Etter hvert som de såkalte kråke­tærne rundt øynene blir mer perm­a­nente, kan du roe ned musku­la­turen ved å inji­sere Botox eller bruke ørsmå mengder med Restylane Skin­booster eller Juvederm Hydrate i rynkene.
 • Fjerne mørke ringer og groper under øynene
  Et tegn på at vi blir eldre er at huden under øynene blir mørkere, og det danner seg groper etter hvert som fettet i huden forsvinner. Noen dråper hyaluron­syre, med teknikken Tear Through, kan fjerne gropene og gi volum til det sarte hudpar­tiet.
 • Løfte nesen
  Tro det eller ei, men nese­tippen synker etter hvert som vi eldes. Et lite sprøyte­stikk med Botox kan rette den opp igjen.
 • Fjerne trett­hets­tegn
  Mimikkrynken fra nesen og ned til munnen (på fagspråket kalt naso­la­biale folder) blir mer frem­tre­dende med årene og kan gi et trett drag over ansiktet. Disse linjene kan fylles ut med hyaluron­syre.
 • Fjerne rynker rundt munnen
  Botox kan hemme muskel­ak­ti­vi­teten og glatte ut rynker. Hyaluron­syre fyller effek­tivt ut de små «røyke-linjene» som har en tendens til å dukke opp på over­leppen.
 • Større lepper
  Små mengder med hyaluron­syre kan gi volum og spenst til leppene og gjen­skape den natur­lige formen.
 • Stram­mere hud rundt kjeven
  En behand­ling med Restylane Skin­booster eler Juvederm Hydrate langst kjeve­linjen kan stramme opp slapp hud langs kjeve­linjen.
 • Løfte brynene
  En injek­sjon med Botox i pannen kan løfte øyebry­nene og gi et mer åpent blikk.
 • Få glat­tere hals
  Behand­ling med Restylane Skin­booster og Juvederm Hydrate kan gi huden tilbake fukt og spenst. Dette fjerner rynker og gjør huden glatt og jevn. Stramme sener og mye årer kan fjernes med Botox.
 • Fjern sinna­rynken
  Rynker mellom øyebry­nene oppstår som følge av sterk musku­latur i pannen og mysing. Disse kan effek­tivt fjernes med Botox.
 • Fyll ut innsunkne kinn
  Ansiktet blir smalere og mindre defi­nert med årene. Dette skyldes at under­hudsfettet forsvinner. Vi benytter hyaluron­syre som Restylane, Juvederm og Stylage for å defi­nere kinn­beina og skape volum i innsunkne kinn.
 • Løfte munn­vi­kene
  Når huden i og rundt munnen mister spenst, begynner munnen å peke nedover. Noen få injek­sjoner med hyaluron­syre­fil­lere som Restylane, Juvederm og Stylage kan løfter munn­vi­kene opp igjen.
 • Tann­kjøtt­smil
  Såkalt ”Gummysmile”, hvor hele tann­kjøttet avdekkes når man smiler kan behandles med ørsmå mengder Botox i ring­mus­kelen rundt munnen.
 • Stram kjeve
  En stram kjeve kan gi hode­pine og smerter i ansiktet. Vi benytter Botox for å svekke musk­lene i kjeven slik at den blir mer avslappet.
OM FILLERE OG BOTOX

Hva er hyaluronsyrefillere?

Hyaluron­syre er et såkalt polys­ak­karid, et naturlig sukker, som finnes i alle krop­pens organer og som bidrar til å gjøre huden elas­tisk og smører leddene. Når hyaluron­syren svekkes blir huden ujevn og tørr og mister elas­ti­sitet – og linjer og rynker dukker opp. Fillerne Restylane, Juvederm og Stylage er alle basert på hyaluron­syre. Hyaluron­syren i disse produk­tene har evnen til å binde vann, så når du behandler huden blir den fuktet fra innsiden, og elas­ti­si­teten og struk­turen bedres. Disse fillerne inne­holder ingen gift­stoffer eller animalske ingre­di­enser og brytes ned i kroppen etter en stund. Behand­lin­gene må derfor gjentas. 

Les mer om fillers her

Hva er Botox?

Botox er en nerve­gift (botu­li­num­toksin) som i over 20 år har vært brukt medi­sinsk til å fjerne spasmer og andre unor­male muskel­sam­men­trek­ninger hos nevro­lo­giske pasi­enter. Stoffet er også godkjent til bruk mot migrene. Botox virker ved at den lammer musku­la­turen. Stoffet kommer fra bakte­rien Clostri­dium botu­linum som finnes i naturen. 
Kilde: Statens Lege­mid­del­verk

Les mer om Botox her

allergan-logo

galderma-logo

juvederm-logo

restylane-logo

stylage-logo

BESTILL BEHANDLING ELLER GRATIS KONSULTASJON

Våre behandlere på fillere og botox

Turid Hulbaklien
Turid Hulbak­lienKosme­tisk syke­pleier
Vidar Stenseth
Vidar Sten­sethLege
Micaela van Aller
Micaela van AllerKosme­tisk syke­pleier
Joel Touma
Joel ToumaLege
Iren Grøn­nerud
Iren Grøn­nerudKosme­tisk syke­pleier
Astri Logan Tidemann
Astri Logan Tide­mannKosme­tisk syke­pleier