Er du lei av å bruke penger på produkter som ikke gir effekt?
Er du lei av å bruke tid på behand­linger du ikke merker forskjell på?
Hvordan velger du egentlig hvor du kjøper behand­linger og produkter?
Er du klar over at det mest økono­miske er å få profe­sjo­nell hjelp med det samme?

treatments_1_-5

Av de som kjøper sine produkter og/eller har regel­mes­sige hud behand­linger hos en profe­sjo­nell hudte­ra­peut eller kosme­tisk syke­pleier, er 80% svært fornøyde. De skryter av en nydelig behand­ling og profe­sjo­nell produkt­vei­led­ning og de opplever at de har en bedre hud og hudhelse. I 20 år har jeg hørt folk uttale at dette er luksus og rent velvære. Velvære kan stemme, selv om ikke alle behand­linger er beha­ge­lige. Men luksus er helt misfor­stått.

Noen velger bort hudpleien til fordel for injek­sjons­be­hand­linger. Dette er totalt misfor­stått. Injek­sjons­syke­pleiere, medi­sinske syke­pleiere og hudte­ra­peuter gjør ikke samme jobb. De utfyller hver­andre og bør alltid kombi­neres.

Hvem møter du i klinikkbutikken?

I klinikk­bu­tikken møter du en hudte­ra­peut eller kosme­tisk syke­pleier som har første­hånds­kunn­skap om behand­lings­mu­lig­heter og produkter for hjem­me­bruk, behand­linger eller makeup. Den du snakker med er faglært og kan hud, slik at du veiledes i riktig.  Ikke minst kan du med en gang få vite om det du har problemer med må løses av andre. Hos oss møter du alltid en behandler i klinikk­bu­tikken, kom innom og spør oss!

Må du alltid bestille time?treatments_1_-74

På Oslo Hudpleie­kli­nikk finner du en mengde profe­sjo­nelle produkts­e­rier. Du er hjer­telig velkommen innom for spørsmål eller en handel, uavhengig av behand­ling. Vi gjør gjerne 1. gangs avan­sert hudana­lyse og skanner huden din, og at du kommer til oppføl­gings­kon­sul­ta­sjoner. Ofte kan det beste resul­tatet være at du bruker riktige og profe­sjo­nelle produkter hjemme. Har du for eksempel svært sensitiv hud er hjem­me­pleien vikti­gere enn klinikk­be­hand­ling. Dette vet våre behand­lere.

Er hudpleieprodukter kjøpt i klinikk alltid bedre enn det du får på parfymeriet eller apoteket?

Det er mye bra i parfy­me­rier, apoteker og nett­bu­tikker. Men det er som husma­ling: hvor bra det er avhenger av tilstanden på det du skal male. Får du veiled­ning og behand­ling av en erfaren behandler som ser huden din og snakker med deg, lykkes du rett og slett bedre! Du vil da også få en god oppføl­ging.

Kick­start huden din med behand­ling før du setter i gang med nye hudpro­grammer.
Ofte kan en behand­ling gi huden din en skik­kelig restart og boost. Noen ganger er det riktigst å bruke produkter først. Dette vet behand­lerne du møter i våre klinikk­bu­tikker.

treatments_1_-13Får du alltid det du ber om?

Kommer du inn for å kjøpe et produkt du har lest om, kan det være at du får vite at akkurat dette produktet ikke er noe for din hud., men at vi viser deg hva som er riktig for deg.

Hva med botox og fillere?

Kommer du inn med spørsmål om injek­sjoner, veileder vi deg i retning av et naturlig resultat. Alle konsul­ta­sjoner innen dette feltet er gratis. Det er også oppføl­ging og kontroll.

Det riktige for deg og din hud akkurat nå.

Kanskje det ikke er sterke pens­linger du skal teste denne sesongen, igjen? Kanskje det er noe helt annet som vil gi din hud resultat? Eller omvendt? Dette vil tera­peuten du møter kunne hjelpe deg med.

Kan jeg få snakke med noen uten å bestille time?

Har vi mulighet der og da, vil du få snakke med en av våre eksperter på nettopp ditt behov. Eller at vi avtaler et tids­punkt for konsul­ta­sjon. Hos oss møter du alltid fagper­soner, til enhver tid. Spør oss!

La oss snakke om huden din med deg!treatments_1_-89

På Oslo Hudpleie­kli­nikk jobber hudte­ra­peu­tene og kosme­tiske syke­pleiere i team. En god hudhelse ligger til grunn for alt vi gjør. Injek­sjoner i kombi­na­sjon med en sunn hud gir bedre resul­tater enn kun injek­sjoner. Vi jobber mye med acne, Rosacea, arr, kronisk tørr hud, sebor­reisk eksem, laser/IPL som fjerner hår, kar og pigment. Injek­sjoner, appa­rater, medi­sinsk fotte­rapi og mye, mye mer. Men du kan også komme til oss for en dybde­rens eller Boost­be­hand­ling.

En sunn hud betyr en hud som jobber opti­malt med næring­sopptak, utskil­lelse av avfalls­stoffer og beskyt­telse. En hud som har en strå­lende glød. Derfor jobber våre behand­lere i team. 

Aktive produkter i klinikken

  • I klinikk  benytter vi mer aktive produkter enn du kan bruke hjemme.
  • I klinikken benyttes appa­rater som gir en dypere pleie og et langt bedre resultat.
  • Du analy­seres og behandles en som kan hud bedre enn noen andre og som har vært gjennom grundig opplæ­ring for å bruke produkter og appa­rater riktig, på din hud.
  • Du får utført utklem­ming der du trenger det og der du kanskje selv ikke kommer til, og dette gjøres korrekt og uten å lage arr.
  • Behand­lingen er tilpasset din hud og vil gi maksi­male resul­tater til akkurat deg.

Hva kan en behandlingsekspert fortelle deg?

Den eneste som kan se hva som skjer i din hud og deretter anbe­fale en korrekt hjem­me­pleie er en utdannet fageks­pert med behand­lings­er­fa­ring. Alle med litt peiling på hudpleie kan gi deg gene­relle tips om pleie av huden, men kun en utdannet este­tisk behandler med erfa­ring fra behand­ling over tid kan gi deg en grundig analyse etter å ha sett hvordan din hud ser ut uten makeup og hatt en samtale med deg om din hud, livstil og forvent­ninger, samt hvordan den reagerer på forskjel­lige deler av behand­lingen.

Best resultat på din hud!

Hvor mange ganger har du fått anbe­falt produkter av folk som «kan» hud, uten at de har sett meg uten makeup? I 90 % av tilfel­lene blir helt feil produkter fore­skrevet og det ville være penger rett ut av vinduet.  En behand­ling er alt annet enn en beha­gelig opple­velse med rens og masker, det er en innled­ning til et samar­beide om å oppnå best mulig resultat på din hud. Du kan lære ting om din hud som plut­selig gjør det enklere å forstå hvorfor den er slik den er, og hvordan du skal behandle den frem­over. Det vil garan­tert resul­tere i en klarere, mykere hud – en hud med god helse.

treatments_1_-23Hva gjør en profesjonell hudpleie for din hud?

Alle med problemer som akne, pigmen­te­ring og linjer vil helt klart merke en bedring av huden etter en hudpleie­be­hand­ling med påføl­gende hjem­me­pleie. Behand­lingen inklu­derer teknikker, appa­rater og ingre­di­enser som gjør behand­lingen langt mer effektiv enn en hjem­me­pleie. Det blir dermed enklere å fort­sette videre pleie hjemme. For eksempel vil en profe­sjo­nell eksfo­lie­ring (peeling) tilpasset din hud , gjøre under­verker for all hud. Huden vil ha glede av dette i uker frem­over. Døde hudceller på over­flaten og nedover porene fjernes, talg flyter som det skal, fuktighet trekker inn i huden og huden får en fantas­tisk glød.

Et besøk på Oslo Hudpleieklinikk er ikke bare en løsning på nåværende problem, men også forebyggende på fremtidige problemer.

  • Hudens barrie­re­system (beskyt­telse) styrkes.
  • Fuktig­hets­ba­lansen opprett­holdes
  • Hudens immun­for­svar styrkes ved tilfø­ring av anti­ok­si­danter.
  • Ny forsk­ning gjør det mulig å både repa­rere alle­rede oppstått skade i huden og også beskytte mot frem­tidig skade. (som f.eks. solskade, grove porer og blod­kar­spren­ginger)

Det endelige resultatet

Til slutt vil jeg legge vekt på at vi ikke skal kimse av den avslap­pende delen av behand­lingen. Folk flest lever et aktivt liv med litt vel mye stress i hver­dagen. Massa­sjen du får under en ansikts­pleie øker mikro­sir­ku­la­sjonen slik at hudcel­lene forsynes med riktig mengde oksygen som de trenger for å jobbe opti­malt. Lymfe­dre­na­sjen øker slik at avfalls­stoffer renses ut. Dette er svært viktig for god hudhelse og renheten i huden.
Når du slapper av trekker produk­tene bedre inn og huden repa­rerer seg selv bedre. Dette er veldig effek­tivt for all hud, inklu­dert akne som kan ha godt av å få hjelp til å fjerne gift­stoffer på riktig måte.

Behand­lingen avsluttes ofte med en maske og nå kan du virkelig nyte å slappe av. Ikke bare er maskene super­ef­fek­tive i forhold til de du har hjemme, men det at du slapper av dobler effekten av masken og resul­tatet av hele behand­lingen øker.

Portrait of beautiful woman applying moisturizerDet er viktig å ha en god hjemmepleierutine! Ikke tro at du kan klare alt på egen hånd. Profesjonell veiledning er veien til et optimalt resultat.

Er du en av alle de som jevnlig bruker Oslo Hudpleie­kli­nikk, så vet du hva du får igjen for dette. Du vet at du kan forvente resul­tater når du oppsøker en profe­sjo­nell klinikk. Du vet at du sparer penger på å få veiled­ning i rett produkt­bruk, i stedet for å teste en mengde produkter som går rett i søpla.

Jeg ser på ansikts­be­hand­linger i klinikk som ren inves­te­ring i min egen hud. Du får både kort­siktig og lang­varig effekt og gir huden god støtte i jobben med å vedli­ke­holde seg selv og ikke brytes like raskt ned. Bruk gjerne injek­sjoner i kombi­na­sjon med hudpleie, dette gir et supert resultat. Men la aldri hudhelsen komme i siste rekke!

 

MVH Anki/Oslo Hudpleie­kli­nikk
7083ny