Produkter webDR. SCHRAMMEK PRODUKTER

POWER OF MEDICAL BEAUTY

Hudpleie­se­rien Dr. Schrammek er utviklet av en tysk hudlege med dyp kunn­skap i natu­rens egne resurser og derma­to­logi. Plantein­gre­di­enser som er medi­sinsk utviklet og utprøvd verden over i en årrekke. Serien har sitt utspring i den pris­vin­nende Green Peel behand­lingen utviklet på 50-tallet i Tysk­land.

Målet for denne derma­to­lo­giske hudpleie­se­rien er å finne konkrete løsninger på et bredt spekter av hudpro­blemer. En serie som er PH nøytral uten para­bener, mineral oljer og PEG-deri­vater

Helt fra starten har serien hatt spesielt fokus på uren hud og akne­pro­blemer. Produkter i Regu­la­ting serien i kombi­na­sjon med Green Peel behand­lingen gir opti­male resul­tater på uren­heter over tid.

Dr. med. Chris­tine Schrammek-Drusio med spesia­litet i aldring har alltid hatt et spesielt fokus på utvik­ling av antirynke produkter, fra tidlig voksen alder. Time Control produk­tene har eks. doku­men­tert effekt på hudens elas­ti­sitet.

Like­ledes gjen­speiles hennes erfa­ring som allergi spesia­list i seriens evne til å styrke en svekket hudbar­riere. Sensi­derm serien er styr­kende på sensitiv hud og minsker utbrudd av f.eks. rosacea og atopisk hud.

Hun utviklet den orgi­nale BB kremen, Blemish Balm, alle­rede i 1967. En foun­da­tion eller dekkstift med MULTITALENT. Beten­nel­ses­dem­pende,
anti­in­flam­ma­to­risk og sterkt bero­li­gende. Hjelper til og med på munnsår, insekt­stikk o.l. Rosacea kundene elsker den. Det finnes utal­lige etter­lig­ninger i verden, men ingen har klart å oppnå de samme resul­ta­tene. Jevner huden helt naturlig alene, samtidig som uren­heter holdes nede.