Gehwol har i gene­ra­sjoner vært ensbe­ty­dende med alle slags fot- og benpro­blemer, og velgjø­rende naturlig pleie. De dekker hele spek­teret av moderne for- og benpleie­pro­dukter for alle typer problemer.

 

Gehwol har preparater som:

  • fore­bygger og fjerner fotlukt
  • virker regu­le­rende på svette føtter
  • styrker huden
  • hjelper til å holde føttene varme og stimu­lerer blod­sir­ku­la­sjonen.
  • beskytter huden på føttene mot uttør­king og gjør den mer smidig.
  • hjelper mot sprø negler og fore­bygger og pleier samtidig.
FINN DIN NÆRMESTE KLINIKK