450x260-crop-100-images_djmediatools_restylaneforogetter4450x260-crop-100-images_djmediatools_restylaneforogetter5450x260-crop-100-images_djmediatools_restylaneforogetter6450x260-crop-100-images_djmediatools_restylaneforogetter7

Fukt og korrigering

Med tiden forsinkes hudens celle­pro­duk­sjon – kollagen og elas­tiske fibre forsvinner, og krop­pens egen hyaluron­syre forandres. Huden blir tørrere, tynnere og mindre elas­tisk. Hyaluron­syre er naturlig i alle levende orga­nismer og har den unike egen­skapen ved å binde vann. Restylane skin­boos­ters‘ spesielt utformet hyaluron­syre forblir i huden ved at den inji­seres i mikro-doser. Den gjen­opp­retter fukt­ba­lansen og forbedrer hudens struktur, fasthet, elas­ti­sitet og gir glød. Enkelt forklart så får huden en lang­varig boost av fukt og ny energi.

injeksjonsbehandlinger i oslo

Områder som er egnet for behandlingen er:

  • Ansikt
  • Lepper
  • Decolle­tage og hals
  • Hender
  • Akne/arr
  • Nese

Behandling

Et behand­lings­pro­gram med Restylane Skin­boos­ters er 3 behand­linger med 2 til 4 ukers mellomrom.Tydelige forbed­ringer av huden kan sees alle­rede etter en behand­ling.

Du kan være øm og litt hoven de 2 første dagene, og du kan føle lett spreng­ning og sitring. Men en lett make-up vil skjule dette.

Stoffet brytes naturlig ned i kroppen. Hvor lenge er indi­vi­duelt, hos noen 6–12 måneder, hos andre mer enn et år. Du tar kontakt når det er riktig for deg og etter­fylle.

Vi er en auto­ri­sert Restylane klinikk og våre behand­lere er syke­pleiere med mange års erfa­ring i både behand­ling og kursing til andre.

Effekten av Restylane skin­boos­ters er vist i flere kliniske publi­serte studier.

BESTILL BEHANDLING ELLER GRATIS KONSULTASJON

Bestill time eller konsultasjon

Klinikk: Grüner­løkka
Klinikk: Major­stuen
Klinikk: Sentrum
Eller ring 22 46 88 50
OM FILLERE OG BOTOX

Hva er hyaluronsyrefillere?

Hyaluron­syre er et såkalt polys­ak­karid, et naturlig sukker, som finnes i alle krop­pens organer og som bidrar til å gjøre huden elas­tisk og smører leddene. Når hyaluron­syren svekkes blir huden ujevn og tørr og mister elas­ti­sitet – og linjer og rynker dukker opp. Fillerne Restylane, Juvederm og Stylage er alle basert på hyaluron­syre. Hyaluron­syren i disse produk­tene har evnen til å binde vann, så når du behandler huden blir den fuktet fra innsiden, og elas­ti­si­teten og struk­turen bedres. Disse fillerne inne­holder ingen gift­stoffer eller animalske ingre­di­enser og brytes ned i kroppen etter en stund. Behand­lin­gene må derfor gjentas.

Hva er Botox?

Botox er en nerve­gift (botu­li­num­toksin) som i over 20 år har vært brukt medi­sinsk til å fjerne spasmer og andre unor­male muskel­sam­men­trek­ninger hos nevro­lo­giske pasi­enter. Stoffet er også godkjent til bruk mot migrene. Botox virker ved at den lammer musku­la­turen. Stoffet kommer fra bakte­rien Clostri­dium botu­linum som finnes i naturen. 
Kilde: Statens Lege­mid­del­verk

Les mer om Botox her