Duvé Medica er et hudprogram som fokuserer på og forbedrer blant annet:

  • solskadet hud
  • fine linjer
  • tørrhet
  • store porer
  • kviser/fet hud hos voksne
  • pigment­flekker

 

Vitamin A er essen­siell i Duvé Medica sine produkter. Vitamin A er det virke­stoffet som er best doku­men­tert innen hudpleie. Forut­set­nin­gene for at stoffer skal kunne gi ønsket effekt i huden er at stof­fene må trenge gjennom hudbar­rieren for å nå de dypere deler av huden (lærhuden) for å kunne bidra til økt binde­vevs­dan­nelse. Stof­fene må trans­por­teres inn i hudcel­lenes kjerner for å repa­rere skadet arve­ma­te­riale (DNA). De aktive stof­fene i Duvè Medica’s produkts­erie er reti­noic acid, reti­nal­dehyd og retinol acid. Alle disse stof­fene omdannes inne i hudcel­lende til a-vita­min­syre, og har en unik effekt i henhold til:

  • nydan­nelse av de minste blodkar som trans­porter næring til huden.
  • at huden blir fris­kere med en jevn glød. Redu­sert talg­pro­duk­sjon og endrer sammen­set­ning av talg.
  • at huden blir mindre fet og tendensen til hudormer og kviser avtar.
  • arve­ma­te­rialet i solska­dede hudceller repa­reres slik at det dannes nye friske celler.

Hudleger har tidli­gere fore­skrevet vitamin A syre på resept (Aberela®) til bruk på blant annet kviser og solskadet hud. Ulempen med Aberela er at over halv­parten av alle brukere slutter på grunn av bivirk­ninger i form av rød og irri­tert hud med tørrhet og skjel­ling, stivhet og i verste fall sprekk­dan­nelse. Produ­senter av vitamin A produkter har endelig kommet frem til forsta­dier av vitamin A syre som faktisk virker uten å irri­tere huden. Vi anbe­faler en indi­vi­duell veiled­ning før produk­tene tas i bruk. En tera­peut hos oss vil gi deg infor­ma­sjon og veiled­ning.

FINN DIN NÆRMESTE KLINIKK