Kvali­tets­se­rien Decléor skiller seg fra alle serier på markedet ved å bruke uvanlig høye konsen­tra­sjoner aktive plantein­gre­di­enser og aroma­tiske plante­es­senser. De unike plante­es­sen­sene er i motset­ning til de fleste ingre­di­enser i stand til å trenge ned i huden og balan­sere i dybden. Dette er årsaken til at Decléor er kjent for å gi raske, synlige effekter på ulike hudtyper og hudpro­blemer.

De aroma­tiske plante­es­sen­sene har også konser­ve­rende egen­skaper, noe som gjør at Decléors produkter ikke trenger kuns­tige konser­ve­rings­midler, eller kun har tilset­ninger i mini­male mengder. Produk­tene inne­holder heller ikke kunstig parfyme, da de aroma­tiske essen­sene gir produk­tene en naturlig duft av planter. Decléor tilbyr en rekke 100% plante­ba­serte produkter uten kuns­tige tilset­nings­stoffer. Disse produk­tene inne­holder høye konsen­tra­sjoner plante­es­senser som virker i dybden og balan­serer huden. Hudplei­erne anbe­faler deg å bruke en såkalt “Aromes­sence” for ansikt eller kropp under din vanlige ansikts- eller kroppskrem, da det er bevist at disse gir 2–3 ganger økt effekt.

Decléor er en komplett plante- og aroma­te­rapi­ba­sert serie for ansikt og kropp, inklu­sive solserie, herre­pro­dukter og dufter.

 

Decleor selges i vår klinikk i sentrum.

FINN DIN NÆRMESTE KLINIKK