ÅPNINGSTIDER

Se våre åpnings­tider

ÅPNINGSTIDER

Her finner du våre åpningstider

Sentrum, Major­stua og Grüner­løkka

ÅPNINGSTIDER

NYHETSBREV

Tilbud, tips, invi­ta­sjoner

NYHETSBREV

Motta tilbud, tips, invitasjoner

til VIP-event og nyheter pr. e-post/sms

PÅMELDING!

TIMEBESTILLING

Online time­be­stil­ling

TIMEBESTILLING

Bestill time ONLINE i dag

Bestill timen her

Bestill Time!

GAVEKORT

Bestill gave­kort online

GAVEKORT  NETT

Gi GAVEKORT til en venn!

Du bestemmer verdien selv her.

KJØP GAVEKORT!

VELKOMMEN TIL OSLO HUDPLEIEKLINIKK!

Oslo Hudpleie­kli­nikk ble etab­lert 1990 i Oslo med klinikker i sentrum, på Major­stua og Grüner­løkka og har fokus på este­tisk medi­sinsk hudpleie. Våre høyt kvali­fi­serte kosme­tiske syke­pleiere, leger og tera­peuter har solid erfa­ring og utdan­nelse innen sine spesial­felt og er konti­nu­erlig oppda­tert på hva som gjelder av teknikker og behand­lings­me­toder i inn og utland. Vi har gjennom mange år behandlet fornøyde kunder, både med hudpro­blemer og utford­ringer i forhold til sin hud – og i forhold til moderne og effek­tive ansikts­løft, injek­sjons­be­hand­linger og virk­somme, spesial­de­sig­nede hudpro­grammer.

Hos oss får du behand­linger som:

  • Este­tiske ansikts­løft med fillere, botox, juver­derm, restylane og V-Soft Lift.
  • Medi­sinsk fotte­rapi
  • Micro­ne­ed­ling med penn, derma­roller eller Comcit
  • Hudfor­bed­rende behand­linger
  • Fore­byg­gende og pleiende behand­linger
  • Perm­a­nent hårfjer­ning, pigment og karbe­hand­linger med IPL laser
  • Perm­a­nent make-up.
  • Rådgi­ving

I tillegg har utfører vi hudanalyse/skinscanning for å gi deg en så perfekt tilpasset behand­ling som mulig.

Oslo hudpleie­kli­nikk benytter kun verdens­kjente og aner­kjente produkter i våre behand­linger.

Du er alltid hjer­telig velkommen til oss for en gratis konsul­ta­sjon – du kommer i trygge hender og vi lover å ta godt vare på deg!